Giải pháp

Cách chọn giải pháp phát hiện khí phù hợp

Hiện nay có nhiều thiết bị phát hiện khí trên thị trường có các chức năng có vẻ giống nhau, nhưng thực tế khi kiểm tra kỹ hơn về đặc điểm kỹ thuật, chức năng và tính năng sẽ thấy có nhiều khác biệt lớn về những gì sản phẩm đó mang lại. Do đó cần phải hiểu được nhu cầu để lựa chọn sản phẩm tối ưu nhất cho từng ứng dụng.
 
Bạn cần xác định những nguy hiểm ở nơi bạn đang làm việc?
Trước khi bắt đầu lựa chọn thiết bị phát hiện khí, bạn cần phải tiến hành đánh giá rủi ro. Bất kỳ công ty nào sử dụng nhân viên đều có nghĩa vụ tiến hành đánh giá rủi ro để xác định các mối nguy hiểm tiềm ẩn và những nguy cơ này có thể bao gồm các rủi ro tiềm ẩn về thiếu khí,  hoặc thiếu oxy hay dễ xảy ra hỏa hoạn do khí. Nếu các mối nguy hiểm về khí được xác định rõ ràng thì việc phát hiện khí được áp dụng như một phương pháp giảm thiểu rủi ro cho công ty bạn.
 
Xác định mục tiêu chính
Tùy thuộc vào các quy trình an toàn để phát hiện các khí nguy hiểm, Các thông báo cảnh báo từ xa ở ngoài khu vực kết hợp với việc ghi nhật ký / báo cáo dữ liệu sự kiện được ghi nhận và lưu trữ vào hồ sơ quản lý Sức khỏe và An toàn. Một yếu tố khác tác động đến nhu cầu nâng cao chức năng cảnh báo liên quan đến bảo hiểm hay tiêu chuẩn an toàn khác của công ty cũng cần lưu ý.
 
Đặt câu hỏi đúng
Sau khi xác định được mục tiêu chính, thiết bị phù hợp được chọn bằng cách đặt một số câu hỏi chính. Chúng được chia thành ba loại chính:
• Các loại khí được phát hiện và chúng có thể đến từ đâu
• Vị trí và điều kiện môi trường nơi tiến hành phát hiện
• Dễ dàng sử dụng cho người vận hành và nhân viên bảo dưỡng thường xuyên
 
Xác định các loại khí được phát hiện và chúng có thể đến từ đâu
Các khí được phát hiện cần được xác định bằng cách đánh giá rủi ro, tuy nhiên các nhà sản xuất thiết bị phát hiện khí có kinh nghiệm và các nhà phân phối được chấp thuận của họ thường có thể trợ giúp trong quá trình này, dựa trên kinh nghiệm của họ về các ứng dụng tương tự. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là người dùng cuối có trách nhiệm xác định tất cả các mối nguy tiềm ẩn.
Việc xác định nguồn thải khí tiềm ẩn cũng rất cần thiết vì điều này giúp xác định số lượng và vị trí của các đầu báo cần thiết cho một hệ thống phát hiện khí cố định.
 
Xem xét các điều kiện môi trường
Hiệu suất, độ chính xác và độ tin cậy của bất kỳ thiết bị phát hiện khí nào sẽ bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường mà nó phải chịu. Các mức nhiệt độ, độ ẩm và áp suất tại vị trí đều có ảnh hưởng trực tiếp đến loại thiết bị cần được lựa chọn. Các yếu tố bổ sung như các biến thể tiềm ẩn do chính quá trình sản xuất, các biến động về ngày / đêm và các thay đổi theo mùa cũng có thể ảnh hưởng đến loại thiết bị phù hợp.
 
Hiểu chức năng sản phẩm
Lĩnh vực xem xét tiếp theo liên quan đến chức năng sản phẩm bổ sung. Các khía cạnh như cấu hình hệ thống dây điện là rất quan trọng, đặc biệt là khi lắp ngược vào một ứng dụng hiện có. Nếu thiết bị đang được tích hợp vào một hệ thống an toàn riêng biệt, cũng có thể cần một số giao thức truyền thông nhất định như HART®, Lonworks hoặc Modbus®.
Cũng cần phải xem xét về yêu cầu hiển thị cục bộ trên thiết bị phát và cấu hình cục bộ của thiết bị và màn hình khí cũng có thể là một bổ sung hữu ích.
 
Đo lường mức độ dễ sử dụng cho người vận hành và nhân viên bảo dưỡng thường xuyên
Bảo dưỡng định kỳ là một điều quan trọng khác cần được xem xét. Một số khí và hơi có thể được phát hiện bằng một số công nghệ cảm biến khác nhau, ví dụ: Khí hydrocacbon có hạt xúc tác hoặc NDIR hồng ngoại không phân tán. Các hạt xúc tác không cung cấp hoạt động không đạt yêu cầu an toàn và do đó có thể yêu cầu tần suất bảo dưỡng định kỳ cao, tuy nhiên các giải pháp dựa trên NDIR có xu hướng có giá mua ban đầu cao hơn nhưng có thể ít yêu cầu bảo dưỡng định kỳ hơn. Nguồn lực nội bộ để thực hiện bảo trì định kỳ như vậy cần phải được xác định và trong trường hợp không có nguồn lực đó, lập ngân sách cho việc bảo trì của bên thứ ba là một yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn thiết bị phù hợp.
zalo zalo
+84 917414008