Giải pháp

Kẻ giết người thầm lặng

Nhiều người chết vì tiếp xúc với khí độc hơn là do các vụ nổ gây ra bởi sự đốt cháy của khí dễ cháy. (Cần lưu ý rằng có một nhóm lớn các khí vừa dễ cháy vừa độc hại, do đó ngay cả các máy dò khí độc đôi khi cũng phải thực hiện phê duyệt khu vực nguy hiểm). Lý do chính để xử lý khí dễ cháy và khí độc một cách riêng biệt là các mối nguy hiểm và các quy định liên quan và các loại cảm biến yêu cầu là khác nhau.
 
Với các chất độc hại, ngoài các vấn đề môi trường rõ ràng, mối quan tâm chính là ảnh hưởng đối với người lao động khi tiếp xúc với nồng độ thậm chí rất thấp, có thể được hít vào, ăn vào hoặc hấp thụ qua da. Vì các tác dụng phụ thường có thể do phụ gia tiếp xúc trong thời gian dài, điều quan trọng không chỉ là đo nồng độ khí mà còn cả tổng thời gian tiếp xúc. Thậm chí có một số trường hợp đã biết, trong đó các chất có thể tương tác và tạo ra hiệu ứng tồi tệ hơn nhiều khi kết hợp với nhau hơn là tác dụng riêng biệt của từng chất.
 
Mối quan tâm về nồng độ các chất độc hại tại nơi làm việc tập trung vào cả các hợp chất hữu cơ và vô cơ, bao gồm cả những ảnh hưởng mà chúng có thể gây ra đối với sức khỏe và sự an toàn của nhân viên, khả năng nhiễm bẩn của một sản phẩm cuối được sản xuất (hoặc thiết bị được sử dụng trong quá trình sản xuất nó) và cả sự gián đoạn sau đó của các hoạt động làm việc bình thường.
Thuật ngữ 'giới hạn phơi nhiễm tại nơi làm việc' hoặc 'giám sát nguy cơ nghề nghiệp' thường được sử dụng để bao gồm lĩnh vực giám sát sức khỏe công nghiệp liên quan đến việc nhân viên tiếp xúc với các điều kiện độc hại của khí, bụi, tiếng ồn, v.v. Nói cách khác, mục đích là đảm bảo rằng mức độ tại nơi làm việc thấp hơn giới hạn luật định.
 
Chủ đề này bao gồm cả khảo sát khu vực (lập hồ sơ về khả năng phơi nhiễm) và giám sát cá nhân, nơi công nhân đeo dụng cụ và việc lấy mẫu được thực hiện càng gần vùng thở càng tốt. Điều này đảm bảo rằng mức độ ô nhiễm đo được thực sự đại diện cho mức độ mà người lao động hít phải.
Cần nhấn mạnh rằng cả giám sát cá nhân và giám sát nơi làm việc phải được coi là những phần quan trọng của một kế hoạch an toàn tổng thể, tích hợp. Chúng chỉ nhằm cung cấp thông tin cần thiết về các điều kiện khi chúng tồn tại trong khí quyển. Sau đó, điều này cho phép các hành động cần thiết được thực hiện để tuân thủ các quy định công nghiệp liên quan và các yêu cầu về an toàn.
 
Dù quyết định theo phương pháp nào, điều quan trọng là phải tính đến bản chất độc tính của bất kỳ loại khí nào có liên quan. Ví dụ, bất kỳ thiết bị nào chỉ đo mức trung bình theo thời gian hoặc một thiết bị lấy mẫu để phân tích trong phòng thí nghiệm tiếp theo, sẽ không bảo vệ người lao động khỏi sự tiếp xúc ngắn với liều lượng gây chết người của một chất có độc tính cao. Mặt khác, việc vượt quá mức trung bình, giới hạn phơi nhiễm dài hạn (LTEL) trong một thời gian ngắn có thể khá bình thường ở một số khu vực của nhà máy và nó không cần phải được chỉ ra như một tình huống báo động. Do đó, hệ thống thiết bị tối ưu phải có khả năng giám sát cả mức độ phơi nhiễm ngắn hạn và dài hạn cũng như mức độ báo động tức thời.
zalo zalo
+84 917414008