Máy dò khí cầm tay

Máy dò khí cầm tay

Khi đề cập đến việc bảo vệ cá nhân khỏi các mối nguy hiểm từ khí gas, Honeywell Analytics có nhiều giải pháp đáng tin cậy để sử dụng trong không gian kín hoặc hạn chế bao gồm các tính năng như sau:

  • Phát hiện các chất dễ cháy, oxy và khí độc.
  • Máy đơn khí với màn hình hiển thị tại chỗ  - do cá nhân đeo
  • Máy đa khí theo dõi cùng lúc 4 khí được sử dụng trong không gian hạn chế và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn về khí gas
  • Máy đa khí dùng để cảnh báo ở những khu vực tạm thời trong các khu vực công trường, nhà máy, khu vực bảo trì sửa chữa

 

Máy dò 5 khí cầm tay GasAlertMicro 5

Máy dò 5 khí cầm tay GasAlertMicro 5

Dò khí loại: VOCs, CO2, LEL, H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2, HCN, Cl2, ClO2, O3
Chứng nhận: SAUS, ABS, ATEX, IECEx
Chuẩn bảo...
zalo zalo
+84 917414008