Sản phẩm

Sản phẩm

 Máy dò đơn khí cầm tay Honeywell BW™ Solo

Máy dò đơn khí cầm tay Honeywell BW™ Solo

Loại khí dò: H2S, CO, O2, NH3, SO2, HCN, Cl2, NO, NO2, PH3, ETO, ClO2, O3, H2, CO2
Chứng nhận: SAUS, ATEX, IECEx, FCC ID...
Máy dò 4 khí cầm tay Honeywell BW™ Max XT ll

Máy dò 4 khí cầm tay Honeywell BW™ Max XT ll

Loại khí dò: O2, LEL, H2S, CO
Chứng nhận: ULUS, ATEX, IECEx, Ex
Chuẩn bảo vệ: IP66/67
Tuổi thọ pin điển hình: 13 giờ...
Máy dò 5 khí cầm tay Honeywell BW™ Ultra

Máy dò 5 khí cầm tay Honeywell BW™ Ultra

Loại khí dò: O2, LEL, IR, H2S, CO, CO-H, SO2, H2, CO2, NH3, VOC, CL2, NO2, HCN, NO.
Chứng nhận: ULUS, ATEX, IECEx, CE...
Máy dò đơn khí cầm tay ToxiRAE Pro

Máy dò đơn khí cầm tay ToxiRAE Pro

Dò loại khí: NH3, CO, Cl2, ClO2, ETO, HCHO, H2, HCN, , H2S, CH3-SH, NO, NO2, O2, PH3,SO2
Chứng nhận: SAUS, ATEX, IECEx, China...
Máy dò 4 khí cầm tay MicroRAE

Máy dò 4 khí cầm tay MicroRAE

Dò khí loại: O2, COMBUSTIBLE, H2S, CO, HCN
Chứng nhận: US & Canada: Class I, Division 1, Groups A, B, C and D, Ex
Chuẩn bảo...
 Máy dò 4 khí cầm tay Honeywell BW™ Clip4

Máy dò 4 khí cầm tay Honeywell BW™ Clip4

Loại khí dò: H2S, CO, O2, LEL
Chứng nhận: ULUS, ATEX, IECEx, CE
Chuẩn bảo vệ: IP68
Tuổi thọ pin điển hình : 2 năm kể...
Máy dò 6 khí cầm tay MultiRAE Pro

Máy dò 6 khí cầm tay MultiRAE Pro

Loại khí dò: VOC, NDIR, NH3, CO2, O2, H2S, CO, CL2, ETO, H2, HCHO, HCL, HCN, HF, H2S, CH3-SH, NO, NO2, COCl2, PH3, SO2...
Máy dò đơn khí cầm tay BW Clip RT

Máy dò đơn khí cầm tay BW Clip RT

Loại khí dò: O2, SO2, H2S, CO
Chứng nhận: ULUS, ATEX, IECEx, Ex, CE
Chuẩn bảo vệ: IP66/67
Máy dò 4 khí cầm tay Honeywell BW™ MicroClip XL/X3

Máy dò 4 khí cầm tay Honeywell BW™ MicroClip XL/X3

Loại khí dò: O2, LEL, H2S, CO
Chứng nhận: SAUS, ATEX, IECEx, Ex
Chuẩn bảo vệ: IP68
Thời gian sử dụng: 18 giờ (sạc pin...
Máy dò 4 khí QRAE 3

Máy dò 4 khí QRAE 3

Dò khí loại: O2, COMBUSTIBLE, H2S, CO, SO2, HCN
Chứng nhận: Class 1; Division 1; Groups A, B, C and D; ATEX; IECEx
Chuẩn bảo...
 Máy dò 4 khí cầm tay GasAlertQuattro

Máy dò 4 khí cầm tay GasAlertQuattro

Dò loại khí: H2S, O2, CO, %LEL
Chứng nhận: ASUS, ATEX, IECEx, Ex
Chuẩn bảo vệ: EMI/RFI: Complies with EMC Directive 2004/108/EC...
Máy dò đơn khí cầm tay GasAlert Extreme

Máy dò đơn khí cầm tay GasAlert Extreme

Loại khí: H2S, CO, O2, SO2, NH3, PH3, CI2, ClO2, NO, NO2, HCN, ETO, O3
Giấy chứng nhận: ULUS, ABS, ATEX, IECEx, CE
Chuẩn bảo...
zalo zalo
+84 917414008