Máy dò khí cầm tay

Máy dò khí cầm tay

Khi đề cập đến việc bảo vệ cá nhân khỏi các mối nguy hiểm từ khí gas, Honeywell Analytics có nhiều giải pháp đáng tin cậy để sử dụng trong không gian kín hoặc hạn chế bao gồm các tính năng như sau:

  • Phát hiện các chất dễ cháy, oxy và khí độc.
  • Máy đơn khí với màn hình hiển thị tại chỗ  - do cá nhân đeo
  • Máy đa khí theo dõi cùng lúc 4 khí được sử dụng trong không gian hạn chế và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn về khí gas
  • Máy đa khí dùng để cảnh báo ở những khu vực tạm thời trong các khu vực công trường, nhà máy, khu vực bảo trì sửa chữa

 

 Máy dò đơn khí cầm tay Honeywell BW™ Solo

Máy dò đơn khí cầm tay Honeywell BW™ Solo

Loại khí dò: H2S, CO, O2, NH3, SO2, HCN, Cl2, NO, NO2, PH3, ETO, ClO2, O3, H2, CO2
Chứng nhận: SAUS, ATEX, IECEx, FCC ID...
Máy dò 4 khí cầm tay Honeywell BW™ Max XT ll

Máy dò 4 khí cầm tay Honeywell BW™ Max XT ll

Loại khí dò: O2, LEL, H2S, CO
Chứng nhận: ULUS, ATEX, IECEx, Ex
Chuẩn bảo vệ: IP66/67
Tuổi thọ pin điển hình: 13 giờ...
Máy dò 5 khí cầm tay Honeywell BW™ Ultra

Máy dò 5 khí cầm tay Honeywell BW™ Ultra

Loại khí dò: O2, LEL, IR, H2S, CO, CO-H, SO2, H2, CO2, NH3, VOC, CL2, NO2, HCN, NO.
Chứng nhận: ULUS, ATEX, IECEx, CE...
Máy dò đơn khí cầm tay ToxiRAE Pro

Máy dò đơn khí cầm tay ToxiRAE Pro

Dò loại khí: NH3, CO, Cl2, ClO2, ETO, HCHO, H2, HCN, , H2S, CH3-SH, NO, NO2, O2, PH3,SO2
Chứng nhận: SAUS, ATEX, IECEx, China...
Máy dò 4 khí cầm tay MicroRAE

Máy dò 4 khí cầm tay MicroRAE

Dò khí loại: O2, COMBUSTIBLE, H2S, CO, HCN
Chứng nhận: US & Canada: Class I, Division 1, Groups A, B, C and D, Ex
Chuẩn bảo...
 Máy dò 4 khí cầm tay Honeywell BW™ Clip4

Máy dò 4 khí cầm tay Honeywell BW™ Clip4

Loại khí dò: H2S, CO, O2, LEL
Chứng nhận: ULUS, ATEX, IECEx, CE
Chuẩn bảo vệ: IP68
Tuổi thọ pin điển hình : 2 năm kể...
Máy dò 6 khí cầm tay MultiRAE Pro

Máy dò 6 khí cầm tay MultiRAE Pro

Loại khí dò: VOC, NDIR, NH3, CO2, O2, H2S, CO, CL2, ETO, H2, HCHO, HCL, HCN, HF, H2S, CH3-SH, NO, NO2, COCl2, PH3, SO2...
Máy dò đơn khí cầm tay BW Clip RT

Máy dò đơn khí cầm tay BW Clip RT

Loại khí dò: O2, SO2, H2S, CO
Chứng nhận: ULUS, ATEX, IECEx, Ex, CE
Chuẩn bảo vệ: IP66/67
Máy dò 4 khí cầm tay Honeywell BW™ MicroClip XL/X3

Máy dò 4 khí cầm tay Honeywell BW™ MicroClip XL/X3

Loại khí dò: O2, LEL, H2S, CO
Chứng nhận: SAUS, ATEX, IECEx, Ex
Chuẩn bảo vệ: IP68
Thời gian sử dụng: 18 giờ (sạc pin...
Máy dò 4 khí QRAE 3

Máy dò 4 khí QRAE 3

Dò khí loại: O2, COMBUSTIBLE, H2S, CO, SO2, HCN
Chứng nhận: Class 1; Division 1; Groups A, B, C and D; ATEX; IECEx
Chuẩn bảo...
 Máy dò 4 khí cầm tay GasAlertQuattro

Máy dò 4 khí cầm tay GasAlertQuattro

Dò loại khí: H2S, O2, CO, %LEL
Chứng nhận: ASUS, ATEX, IECEx, Ex
Chuẩn bảo vệ: EMI/RFI: Complies with EMC Directive 2004/108/EC...
Máy dò đơn khí cầm tay GasAlert Extreme

Máy dò đơn khí cầm tay GasAlert Extreme

Loại khí: H2S, CO, O2, SO2, NH3, PH3, CI2, ClO2, NO, NO2, HCN, ETO, O3
Giấy chứng nhận: ULUS, ABS, ATEX, IECEx, CE
Chuẩn bảo...
zalo zalo
+84 917414008